Watervitaliser; waterelementen;
Laat water weer leven
Watervitaliser; waterelementen;
Laat water weer leven
Watervitaliser; waterelementen;
Laat water weer leven

De essentie: gevitaliseerd water

In Nederland denken we er eigenlijk niet meer over na als we de kraan opendraaien, maar water is van levensbelang. Het is er gewoon. Maar zuiver water, dat is andere koek. Aquarius Technology gelooft dat water meer is dan H2O. Het is een informatiedrager, één die vrij moet kunnen stromen en levenskracht moet bevatten. Water dat niet is ingeboet aan toxines en andere schadelijke stoffen.

Vitaal water

Al jaren wordt gesproken over vitaal water: water dat leeft omdat het met een vitaliser in contact is geweest. Iets wat de wetenschap maar vaag en mystiek vindt. Maar water is meer dan een scheikundige formule, het is een energie met een geheugen. Zo blijkt uit experimenteel onderzoek dat water in staat is om informatie op te slaan. Ondanks dat water chemisch gereinigd kan zijn, is het vaak nog fysisch belast met trillingen van stoffen die voor de reiniging al in het water aanwezig waren. De trillingsfrequentie van vervuilde stoffen hebben een nadelige invloed op onze lichaamsprocessen maar ook op de groei van planten. De watervitaliser van Aquarius Technology transformeert de schadelijke trillingen, zodat het water opnieuw levenskracht krijgt.

In het centrum van de Aquarius Vitaliser® zit een keramische kern die vitale energie genereert. In dit proces wordt gebruikgemaakt van een implosietechnologie. Door het imploderen worden frequenties die niet in het water thuishoren geneutraliseerd. 

Werkingsprincipe van de Aquarius watervitaliser

Van alle stoffen en trillingsfrequenties waarmee water in aanraking is geweest, blijft in het water informatie achter. Wanneer iemand een fles met kwik naast een fles water zet, zullen er aantoonbaar frequenties van kwik in het water zitten de dag daarna. Zo worden ook trillingen van telecomfrequenties, medicijnresiduen en pesticiden door het water opgeslagen. Om het water te neutraliseren, heeft Aquarius Technology een speciale watervitaliser ontworpen. Moleculen in het water worden opnieuw geordend en van de juiste lading voorzien. Zo kunnen er waterstofbruggen ontstaan zoals die van nature in het water voorkomen. Eigenlijk wordt de blauwdruk van het water weer geactiveerd. De kennis over de  opslag en overdracht van informatie via water staat nog in de kinderschoenen. Maar het belang hiervan wordt wel steeds meer ingezien. Hetzelfde geldt voor het water buiten onze lichaamscellen, met name in het bindweefsel. Transport van voeding en afvalstoffen en informatieoverdracht verlopen via water in het bindweefsel. Biofysisch onderzoek heeft aangetoond dat het gedronken water het bindweefsel bereikt en dat vitaal water een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen. Nog een reden om over te stappen op gevitaliseerd water.